فرواک

سرآغاز سخن

نویسنده به روایت خودش:

نویسنده ی این کتاب متولد چهاردهم مهرماه در شهر آبادان است؛ با تبصره جنوبی است، اما گرما و شرجی را هیچ دوست ندارد و بزرگ شده ی کرمان است. نویسنده ی این کتاب عاشق غذای تند و فلافل و ماهی صبور و ادویه ی جنوب است و بعد از این ها گل های کاغذی و ناز را دوست دارد. نویسنده ی این کتاب کارشناسی ارشد شیمی آلی دارد و فکر می کند خوبی شیمی آلی به این است که «عالی» نیست و از خوبی روزگار این که رشته ی تحصیلی اش هیچ ربطی به ادبیات ندارد. نویسنده ی این کتاب «جامعه ی کهنه» ای دارد و بیشتر اوقات آن جا چیزکی می نویسد و قبل از این کتاب، رمان های پرسه زیر درختان تاغ و پنجاه درجه بالای صفر از او منتشر شده است. کاج های مورب اولین مجموعه داستانش است.

و اما:

مجموعه داستان کاج های مورب از هفت داستان با نام های کاج های مورب، چال یخچال، مرمت، روبه غرب، معبدی در باغ، خوش تیپ، و گربه در زیر زمین تشکیل شده. داستان هایی شاید کمی متفاوت از هم با دغدغه هایی گوناگون از شخصیت مردِ اولِ داستان ها. طوری که به نظر می رسد نویسنده در ابتدای امر نه برای گرد آوردن مجموعه داستان که در زمان ها _ و شاید سال ها_ی مختلف داستان ها را نوشته و بعد به صورت مجموعه جمع آوری کرده است. تمام روایت ها _جز داستان چال یخچال و بعضی بخش های داستان کاج های مورب که بصورت فلاش بک نوشته شده_ در سوم شخص روایت می شوند و هر کدام خواننده را به محیط و برشی خاص از زندگی شخص اول مرد پرتاب می کنند. حتا اگر داستان مرمت و رو به غرب این مجموعه بریده ای از رمان پرسه زیر درختان تاغ او باشد و باز حتا اگر پیر مرد صاحب باغ در معبدی در باغ خواننده را یاد دکتر رمان مهمانی خداحافظی کوندرا بیاندازد و نوستالژی برادر و خواهری بچه های یک شهر، داستان ها گیرایی خاص خودشان را دارند. به زعم من داستان اول و آخر این مجموعه (کاج های مورب و گربه در زیر زمین) از بهترین های این مجموعه اند.

پسافرواک نوشت:

1. کاج های مورب، علی چنگیزی، چشمه، بهار91، 107 صفحه.

2. درباره ی پرسه زیر درختان تاغ اینجا و پنجاه درجه بالای صفر اینجا را ببینید. 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٩/۱۸ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ توسط اولدوز طوفانی نظرات () |

Design By : nightSelect.com