فرواک

سرآغاز سخن

آدرس هایی راحت برای پیدا کردن چند ناشری که من به شان در بیست و ششمین نمایشگاه بین الملی کتاب سر زدم:

 نگاه: راهروی 4، غرفه ی 1

ناهید: راهروی 4، غرفه ی 36

نیلوفر: راهروی 4، غرفه ی 34

ثالث: راهروی 5، غرفه ی 34

مروارید: راهروی 12، غرفه ی 18

ماهی: راهروی 12، غرفه ی 11

فرهنگ معاصر: راهروی 15، غرفه ی 40

کارنامه: راهروی 15، غرفه ی 20

فرزان روز: راهروی 16، غرفه ی 4

فردوس: راهروی 16، غرفه ی 8

علم: راهروی 17، غرفه ی 4

علمی: راهروی 17، غرفه ی 30

البرز: راهروی 18، غرفه ی 35

زوار: راهروی 21، غرفه ی 1

روزنه کار: راهروی 21، غرفه ی 29

دنیای نو: راهروی 22، غرفه ی 41

ذهن آویز: راهروی 22، غرفه ی 27

روزبهان: راهروی 22، غرفه ی 1

ققنوس: راهروی 26، غرفه ی 40

به نگار: راهروی 27، غرفه ی 15

پارسه: راهروی 27، غرفه ی 41

قطره: راهروی 29، غرفه ی 46

افراز: راهروی 30، غرفه ی 3

اطلاعات: راهروی 30، غرفه ی 4

مرکز: راهروی 30، غرفه ی 24

آگه: راهروی 31، غرفه ی 23

آفرینه: راهروی 31، غرفه ی 25

آموت: راهروی 32، غرفه ی 46

نوشته شده در ۱۳٩٢/٢/۱٤ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ توسط اولدوز طوفانی نظرات () |

Design By : nightSelect.com