فرواک

سرآغاز سخن

غرزدن

بیشترین حجم نق را در دنیا بیشعورها تولید می کنند. بیشعورها در موارد زیر غر می زنند:

وقتی که دیگران پولی را بدست بیاورند؛ 

وقتی که خودشان پولی را بدست بیاورند؛ درباره این واقعیت که باید برای امرار معاش کار کرد؛

درباره طول مدتی که بیکار شده اند؛

درباره هوا؛

درباره اقتصاد؛

بخاطر کم توجهی بچه هایشان به آنها؛

بخاطر پرتوقعی والدینشان؛

برای سیاست های جهانی؛

برای اینکه چرا بنظر نمی آید هیچ کس از آنها خوشش بیاید؛

از دست آدم هایی که مدام در حال غرزدنند؛

پسافرواک نوشت:

1. بیشعوری، خاویر کرمنت، محمود فرجامی، انتشارات تیسا، چاپ شانزدهم، 93.

2. از دست این "پ"  فرار کیبورد ("ر" را مشدد تلفظ کنید") وقتی که جمله ی دوم تبدیل می شود به: "وقتی دیگران ژولی را بدست بیاورند" و پشت بندش جمله ی سوم...

3. رمان "روایت هفتم" ام چهار مورد اصلاحیه خورده که بالطبع من از بابت کم بودن و بی اهمیت بودنش خوش حالم.

4. باقی بقایتان.

 

نوشته شده در ۱۳٩۳/۱٠/۱٥ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ توسط اولدوز طوفانی نظرات () |

Design By : nightSelect.com