زندگی خانه ای اجاره ایست، علی رضا طالبی پور

سال هاست گم شده ام

مثل جنگلی،

که میان جنگلی دیگر زندگی می کند

مثل آسمانی،

که میان آسمانی دیگر

آنقدر گناهکارم 

که مجبورم در تن خودم حبس ابد باشم

 

وقتی فهمیدم،

چون گلوله ای که به شقیقه فکر می کند، 

به من فکر می کنی

فرار کردم

رودخانه ای شدم که از کوهی می گریزد

اما هرکجا که رفتم

پیش از من آنجا بودی

 

ما هر دو یکی هستیم

و از تو راه رهایی نیست

باید تو را در آغوش بگیرم

و به این فکر کنم، وقتی باران بر دریا می بارد،

اول دریا خیس می شود

یا باران؟

پسافرواک نوشت:

زندگی خانه ای اجاره ایست، علی رضا طالبی پور، بوتیمار، چ اول، 94، 108 صفحه.

/ 8 نظر / 177 بازدید
نیلوفر

آرزو ميکنم در اين شبهاي عزيز زيباترينها را از دستان خدا ھديه بگيريد.

نیلوفر

آرزو ميکنم در اين شبهاي عزيز زيباترينها را از دستان خدا ھديه بگيريد.

نیلوفر

آرزو ميکنم در اين شبهاي عزيز زيباترينها را از دستان خدا ھديه بگيريد.

نیلوفر

آرزو ميکنم در اين شبهاي عزيز زيباترينها را از دستان خدا ھديه بگيريد.

نیلوفر

آرزو ميکنم در اين شبهاي عزيز زيباترينها را از دستان خدا ھديه بگيريد.

نیلوفر

آرزو ميکنم در اين شبهاي عزيز زيباترينها را از دستان خدا ھديه بگيريد.

مستانه

ممنون از معرفیت، توی سرچم درباره والس خداحافظی کوندرا به شما رسیدم ،توی وبلاگم به دنبال دوستانی از قماش شما هستم با اجازه لینک میشوید.

شیما

عالی بود