معرفی چند کتاب برای کودکان

ماجراهای جونی بی جونز

اسم من جونی بی جونز است. این «بی» اول اسم بئاتریس است. ولی من از بئاتریس خوشم نمی آید. فقط از «بی» خوشم می آید. همین. من تقریباً شیش ساله هستم. «تقریباً شیش ساله» یعنی دیگر وقتش رسیده که آدم به آمادگی برود. آمادگی جایی است که توش دوست های جدید پیدا می کنی و از تلویزیون هم خبری نیست...

**مجموعه پانزده جلدی جونی بی جونز، باربارا پارک، ترجمه ی امیر مهدی حقیقت، نشر ماهی.

قصه های غول عاشق

والدو غوله عاشق همسایه ی دیوار به دیوارش بود؛ غولی به اسم «هتی گندهه» که اگر والدو با او ازدواج می کرد، دیگر غصه ای نداشت. چون شانه های هتی پهن بود و ماهیچه های بزرگ و ورزیده ای داشت؛ به اضافه ی یک قلب مهربان. آشپزی اش هم که حرف نداشت. والدو چون همیشه نان سوخته و غذاهای آماده می خورد، آشپزی هتی خیلی به دردش می خورد. پس باید با او عروسی می کرد.

**مجموعه سه جلدی قصه های غول عاشق، کی اومانسکی، ترجمه محمود مزینانی، موسسه ی نشر پنجره.

مجموعه ملیکا و گربه اش

ملیکا و گربه اش یک بار که رفته بودند پارک جنگلی، پشت یک درخت اژدهای بی شاخ و دمی پیدا کردند. اژدها خوابیده بود. وقتی خروپف می کرد، از دماغش آتش بیرون می آمد. ملیکا و گربه بند کتانی هاش را سفت کردند و رفتند سر وقت اژدها. یک کبریت گذاشتند لای انگشت های پایش و آتش زدند...

**مجموعه سه جلدی ملیکا و گربه اش، سید نوید سید علی اکبر، موسسه ی نشر افق.

30 قصه 30 شب

سی قصه سی شب را مژگان شیخی در دوازده جلد و هر جلد شامل سی قصه ی کوتاه نوشته است. او در ابتدای کتاب برای بچه ها قصه ی خودش و آرزوی نوشتن 365 قصه را که در کودکی داشته، نوشته است. این قصه ها ی کوتاه برای والدینی که شب ها قبل خواب قصه می خوانند تا فرزندانشان راحت بخوابند، مناسب است.

**30 قصه 30 شب، مژگان شیخی، موسسه ی انتشارات قدیانی.

ماجراهای استنلی

نام خانوادگی استنلی و برادرش آرتور، لمپچاب است. آنها با پدر و مادرشان زندگی راحتی دارند و اما در این میان اتفاقات عجیب و غریبی برای استنلی می افتد که هربار با کمک و هم فکری خانواده و خصوصاً آرتور، پشت سر گذاشته می شوند. مجموعه ی شش جلدی ماجراهای استنلی شامل: استنلی کاغذی، استنلی و چراغ جادو، استنلی نامرئی می شود، استنلی دوباره صاف می شود، استنلی و دردسرهای تازه، و استنلی به فضا می رود، است.

**مجموعه شش جلدی ماجراهای استنلی، جف براون، ترجمه ی شیما فتاحی، موسسه ی انتشارات قدیانی.

/ 3 نظر / 284 بازدید
زنبور

سلام پیشنهادات خوبی است. 30 قصه 30 شب را داریم بقیه را نه. انشااله نمایشگاه کتاب

محمدی

خوب بود . معرفی کردن کتاب برای کودکان واقعا یک کار تخصصی است

منیر

آوردن کتابهای نازنین سخت بود . همشو یادگاری داده دوستاش ... این مجموعه ها هم توش بود .. کتابهای خوبی اند ...اما من بیشتر دوسشون داشتم تا دخترک تنبلم (: