...

چشمانت

مثلِ

لمسِ رویایِ شبی عاشقانه

می مانند

وقتی نگاهم می کنی

(اولدوز_ پاییز91)

/ 5 نظر / 29 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir

مسعود

چشمانت ....طوفان.....غرق شدن ...تو که می دانستی من پیامبر نیستم......شعرت اونقدر قشنگ بود یاد چمشهایش و طوفان نگاهش و نوح افتادم و ....کمی فرورفتن در خود و برگشتن و عباس عبدی را خواندن و شادی شما و همه ....

مسعود

باید تو را پیدا کنم.

کاج مورب

شعر قشنگي بود. [گل]