معرفی کتاب "بازی با انگشت‌ها" ی مصطفی رحماندوست

لی‌لی، لی‌لی، حوضک

سوسکه آمد آب بخوره

افتاد تو حوضک

اولی گفت: داد و هوار

دومی گفت: نردبان و طناب بیار

سومی گفت: من درازم

طناب و نردبانم

چهارمی‌ گفت: من می‌شینم براش دعا می‌خوانم

انگشت شست خندید و گفت:

سوسکی خانم پر داره

بچه و شوهر داره

پر می‌زنه از توی آب در می‌آد

نه داد کنید، نه بیداد

پر پر پر سوسکه پرید

رفت و به خانه‌اش رسید

 

توی خانه‌ای که اندازه‌ی یک کف دست بود، خانواده‌ای زندگی می‌کردند. یک روز...

اولی گفت: من پسرم، کار دارم

توپ شده روزگارم

دومی گفت: من پدرم، کار دارم

می‌رم که پول درآرم.

سومی‌ گفت: من مادرم، کار دارم

زیاده کار و بارم.

چهارمی گفت: من دخترم، کار دارم

عروسکم مریضه، تو خونه بیمار دارم.

انگشت شست خندید و گفت: شیر می‌خورم، هّم، هّم

از همه کوچک‌ترم

رو خر خودم سوارم

هیچ کاری هم ندارم.

/ 1 نظر / 129 بازدید

کتاب خوبی هست