...

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

/ 5 نظر / 30 بازدید
مداد مست

چرا امشب همه سعی دارن منو ببرن به عوالمی که باهاشون حال میکنم. جالبه گویا امشب همه چیز دست به دست هم داده که من بشینم و فقط موسیقی گوش بدم و تو خاطرات خوب خودم غرق بشم

اولدوز

از دوستانی که کامنتشان در این پست و پست قبلی پاک شده عذرخواهی می کنم. [نگران]

سفینه ی غزل

کجا دانند واقعا"؟!

منیر

به قو ل ما گیلکا : سبوک بالی هَــــنَ گوووو ....!!! ... سبک بالٍ ساحلٍ آرام ! حالٍ تو را اهل حال ! حالیشان می شود . زنده باش و سرزنده [گل]