«دلفین ها در خواب هایم شنا می کنند» ساره دستاران

بخش نخست: هویج افتاد

آجرها و پرنده ها

عشق تو

پرنده ای بود

که جای یکی از آجرهای دیوار

لانه کرد

 

دیواری است

عشق تو

تک تک آجرهایش

پرنده

بخش دوم: ناگهان ابر در آینه

زنبق

باران که نبارد

تو هم نباشی

«فصلش تمام شده» را هم

گل فروش می گوید

پسافرواک نوشت:

دلفین ها در خوب هایم شنا می کنند، ساره دستاران، چاپ اول، بهار 92، آموت، 105 صفحه.

/ 1 نظر / 47 بازدید
زنبور

شعر اول خیلی زیبا بود. جا باز کردن این پرنده از یک آجر به تمام دیوار. اما فکر میکنم عشق اول که می آید همه دیوار را یکباره پرنده میکند و آدم کم کم میفهمد