میان پست نوشت

پشت شیشه برف می بارد

پشت شیشه برف می بارد

در سکوت سینه ام دستی

دانه ی اندوه می کارد

(بریده ای از شعر اندوه تنهایی، از دفتر دیوار فروغ فرخزاد)

/ 3 نظر / 35 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید.