درخت من، توت

توت

تک درختِ سرسپرده به آسمان

کهن‌سال و با شکوه

ریشه در گذرِ سال‌هایِ عمر

آرمیده در بستر ِفریبایی برف

آغوش گشاده به شب و باد

لمسِ بوران و کرختیِ تنهایی من

پناهِ کلاغانِ سیه‌چُرده‌ می‌شوی

توت

رهگذرِ کودکیِ پر شتاب من...

٢ بهمن ٨٩

/ 0 نظر / 9 بازدید