دلتنگی

دلتنگی

خوشه انگور سیاه است

لگدکوبش کن

لگدکوبش کن

بگذار ساعتی

سربسته بماند

مستت می کند اندوه

(از لب خوانی های قزل آلای من، شمس لنگرودی، آهنگ دیگر، چ دوم، 1390.)

/ 4 نظر / 10 بازدید
ati

deltangi?

ati

fek konam alan dige maste masti...

آقای متوهم

دلتنگی همیشه با من است ولی ، هیچگاه جرات نگاه کردن در چشمانش را ندارم انگار ! :)

زنبور

شمس خیلی کولاکه. خیلی دوستش دارم. ساده و صمیمی