# میان_پست_نوشت

...

از پشت این پرده خیابان جور دیگری ست درها پنجره ها درخت ها دیوارها و حتی قمری تنبل شهری همه می دانند من سال هاست چشم به راه کسی سرم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 47 بازدید

...

با هم که باشیم سه تاییم من، تو و بوسه بی هم چهارتاییم تو با تنهایی من با رنج (لطیف هلمت، شاعر کردستان عراق)
/ 1 نظر / 26 بازدید