...

با هم که باشیم سه تاییم

من، تو و بوسه

بی هم چهارتاییم

تو با تنهایی

من با رنج

(لطیف هلمت، شاعر کردستان عراق)

/ 1 نظر / 10 بازدید
مسعود

به دل نشست ...مرسی